*خمیرسبک ظرف غذا

جهت خرید از فروشگاه ابتدا باید عضو سایت شوید.

کارتن *** عددی

  • 6 رنگ کاربردی و ترکیب پذیر
  • قابل استفاده به عنوان ظرف غذا
  • بروشور توضیحات خمیر