خمیرسبک کارتن

در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 1 - 2 از 2

صفحه 1 از 1

تصویر محصول قیمت عملیات
*خمیرسبک اتوبوسی
کارتن *** عددی
  • 6 رنگ کاربردی و ترکیب پذیر
  • بروشور توضیحات خمیر
 
*خمیرسبک ظرف غذا
کارتن *** عددی
  • 6 رنگ کاربردی و ترکیب پذیر
  • قابل استفاده به عنوان ظرف غذا
  • بروشور توضیحات خمیر