پاک کن میکرو پودر

پاک کن میکرو پودر

براده ‌پاک‌ کن ‌به ‌صورت‌ لوله‌ای‌ جمع‌ می‌شود‌

تهیه ‌شده ‌از‌ مواد ‌غیر‌ سمی ‌و ‌درجه ‌یک‌ ضد‌ حساسیت

بدون ‌نیاز ‌به ‌فشار ‌دست

‌بسیار‌ نرم ‌و ‌قابل ‌انعطاف

در‌ دو‌ سایز ‌کوچک ‌و ‌بزرگ

پاک ‌کنندگی ‌بالا

مدل میکرو پودر
نوع کالا پاک کن
رنگ بندیآبیقرمزسبززردسیاهبنفشصورتینارنجیسفیدخردلیسرمه ایزیتونی