انواع رنگ ها

رنگ انگشتی 12 عددی

رنگ انگشتی 6 عددی

گواش نیمه حرفه ای