خودکار فینو رنگی‌

نوک ۱ میلیمتر

مداد تراش معمولی‌

تک تراش

مداد ۷۲ رنگ ویکتوریا

مغزی ۳.۳ میلیمتر

مداد ۴۸ رنگ ویکتوریا

مغزی ۳.۳ میلیمتر

مداد ۱۲ رنگ آرتیست

مغزی ۳.۳میلیمتر

پاک کن سفید ۰۴

میکرو پودر Dust-Free

مداد اتود اکسل

۰.۷ میلیمتر

مداد ۲۴ رنگ آرتیست

مغزی ۳.۳ میلیمتر

خودکار اکسل گریپ

نوک ۱ میلیمتر

نوک ۰.۷ میلیمتر

 

مداد ۳۶ رنگ آرتیست

مغزی ۳.۳ میلیمتر

پاک کن مشکی ۰۴

میکرو پودر Dust-Free

خودکار تاپ بال فشاری

نوک ۱ میلیمتر

نمایش نتایج ۶۵ - ۸۰ از ۱۱۴