پاک کن ارگونومی |

پاک کن ارگونومی

شرح

-طراحی ارگونومی
- تمیز و نرم پاک می‌کند
- بدون براده
- برای مداد‌های معمولی‌

-رنگبندی متفاوت

نوعبسته بندی

جار پلاستیکی
بسته مقوایی

رنگ بندی

در رنگهای ترکیبی جدید