خودکار تاپ بال فشاری | CE4010

خودکار تاپ بال فشاری

شرح

- طول نوشتاری حدود ۵۰۰ متر
- روان می‌نویسد
- جوهر پس نمیدهد
- هنگام نوشتن قطع نمیکند
- تا آخرین قطره جوهر می‌نویسد

مدل

تاپ بال فشاری

ضخامت نوک

۱ میلیمتر

رنگ بندی

آبی
قرمز
مشکی
سبز

بسته بندی

جعبه مقوایی

نوع خودکار

خودکار معمولی

گریپ

گریپ منعطف