چسب استیک

چسب استیک

‌تهیه‌ شده‌ از مواد‌ اولیه ‌دارویی ‌و ‌بهداشتی

‌بدون‌ چروک‌ کاغذ‌ بعد‌ از‌ خشک ‌شدن

‌با‌ قدرت ‌چسبندگی ‌زیاد ‌و بدون ‌رنگ

‌غیر‌ سمی ‌و ‌کاملا ‌بهداشتی‌

‌قابل ‌شستشو

‌بدون ‌اسید

مدل استیک
نوع کالا چسب