مغز مداد اتود

مغز مداد اتود

مناسب ‌برای‌ کاغذ های ‌معمولی ‌و ‌طراحی

‌در ‌دو‌ سایز 0.5 و 0.7 میلی‌متر

‌دارای ‌نوشتار ‌روان ‌و ‌یکنواخت

‌انعطاف ‌پذیر، ‌مقاوم‌ و ‌نرم

‌طول‌ نوشتاری ‌زیاد

‌نوشتاری‌ پررنگ

مدل HB
نوع کالا مغز مداد اتود
نوع نوک 0.5 و 0.7 میلی متر