خانهمحصولاتمداد رنگی استیودنت بسته 12 رنگ

مداد رنگی استیودنت بسته 12 رنگ

مداد رنگی استیودنت بسته 12 رنگ

‌بدنه‌ شش‌ گوش

‌مغزی ‌نرم ‌و ‌بادوام

‌ضخامت ‌نوک‌‌ 2.9 میلی‌متر

‌به ‌‌راحتی ‌تراشیده‌ می‌شود

‌ویژگی ‌ترکیب ‌پذیری ‌رنگ‌ ها ‌با‌ هم

مدل استیودنت
نوع کالا مداد رنگی
بسته بندی 12 بسته 12 رنگ
سایر مشخصات 12 رنگ