مداد رنگی آرتیست

مداد رنگی آرتیست

‌بدنه ‌شش‌ گوش

‌مغزی ‌نرم ‌و‌ بادوام

‌دارای ‌بدنه ‌ته ‌صدفی

‌به ‌راحتی‌ تراشیده‌ می‌شود

‌ضخامت‌ نوک‌‌ 3.3 میلی‌متر

‌ویژگی ‌ترکیب ‌پذیری‌ چند ‌رنگ ‌با‌ هم

مدل آرتیست
نوع کالا مداد رنگی
نوع نوک 3.3 میلی متر