مداد تراش گریپ دار

مداد تراش گریپ دار

‌سهولت‌ بیشتر‌ هنگام ‌تراشیدن ‌به‌ دلیل ‌زاویه ‌مناسب ‌تیغ

‌گریپ ‌لاستیکی ‌جهت‌ سُر‌ نخوردن ‌دست‌ هنگام ‌استفاده

‌مناسب‌ برای ‌مدادهای ‌گرد،‌ سه‌گوش ‌و ‌شش‌گوش

‌امکان‌ استفاده‌ از‌ گریپ ‌بدنه‌ به‌ عنوان‌ پا‌کن

‌قابل‌ تراشیدن ‌حداقل ‌‌100 عدد ‌مداد

‌دارای ‌تیغه ‌استیل ‌و‌ بسیار‌ بادوام

‌در ‌رنگ ‌های ‌شاد‌ و‌ جذاب

مدل گریپ دار
نوع کالا تراش
سایر مشخصات 10 رنگ
رنگ بندیآبیقرمزسبززردبنفشصورتینارنجیزیتونینیلی