مداد اتود اکسل

مداد اتود اکسل

‌دارای ‌شش‌ رنگ ‌بدنه ‌متالیک ‌و‌ با‌دوام ‌در ‌مقابل ‌سائیدگی

‌نوک ‌سوزنی‌ جمع ‌شونده‌ جهت‌ محافظت‌ از ‌نوک

‌در ‌دو‌ سایز 0.5 و 0.7 میلی‌متر

‌دارای‌ مکانیزم‌ سه ‌نظام ‌فلزی

‌حفاظ ‌بلند ‌مغز‌ مداد

‌دارای ‌مخزن ‌نوک‌

‌مخزن‌ نوک ‌فلزی

‌گریپ ‌فلزی

مدل اکسل
نوع کالا مداد اتود
نوع نوک 0.5 و 0.7 میلی متر