خانهمحصولاتماژیک وایت برد پریمو

ماژیک وایت برد پریمو

ماژیک وایت برد پریمو

‌نوک‌ مقاوم‌ و ‌نرم‌ در ‌دو‌ نوک ‌تخت ‌و ‌گرد ‌

‌تهیه ‌شده ‌از ‌مواد ‌درجه‌ یک ‌و ‌غیر ‌بازیافتی

‌رنگ‌ درخشان ‌غیر ‌اسیدی ‌و‌ بسیار‌ کم ‌بو

به راحتی و بسیار تمیز پاک می شود

‌مناسب ‌برای کلیه سطوح‌ صیقلی

‌غیر‌ سمی‌ و‌ کاملا ‌بهداشتی

‌جوهر ‌ساخت ‌انگلیس

‌فیلتر ‌ساخت ‌آلمان

‌نوک ‌ساخت‌ ژاپن

مدل ماژیک پریمو
نوع کالا ماژیک
نوع نوک گرد/تخت
بسته بندی 8 عددی
رنگ بندیآبیقرمزسبزسیاهصورتینارنجیفسفریفیروزه ایارغوانی