خانهمحصولاتبسته بندی اتوبوسی

بسته بندی اتوبوسی

بسته بندی اتوبوسی

‌بدون ‌بو

‌ساخته ‌شده ‌بر‌ پایه ‌آب

‌بدون ‌چرب‌ شدن‌ دست‌

‌شکل ‌پذیری ‌راحت ‌و ‌آسان

بسیار ‌سبک، ‌لطیف ‌و ‌منعطف

‌عدم ‌استفاده ‌از ‌مواد ‌نفتی ‌و ‌روغنی

‌ویژگی ‌خشک‌ شوندگی،‌ بدون‌ ترک‌ خوردگی

‌کاملا ‌بهداشتی ‌و ‌عاری ‌از ‌مواد‌ مضر ‌برای ‌بدن

‌رنگ ‌بندی‌ های ‌متنوع، ‌زیبا ‌و ‌امکان ‌ترکیب ‌رنگ‌ها

مدل بسته بندی اتوبوسی
نوع کالا خمیر سبک
سایر مشخصات 6 رنگ قابل ترکیب
رنگ بندیآبیقرمزسبززردبنفشنارنجی