ابزار مدرسه (9+)

ابزار مدرسه (9+)

مداد رنگی 12 رنگ

دفترچه یادداشت

جامدادی

مداد تراش گریپ

چسب ماتیکی 8 گرمی

مجموعه 4 عددی ابزار اندازه گیری

پرگار

قیچی فلزی

چسب نواری

خودکار فینو (5 عدد)

خودکار اکسل (3 عدد)

خودکار مولوی

پاک کن 06

مداد مشکی

مداد قرمز

مدل مجموعه 25 عددی نوشت افزار