سومین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان

با حضور جناب آقای دکتر نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 

[3:12:30 PM]