لیست برندگان قرعه کشی طرح ارسال شماره سریال درج شده بر روی بسته خودکارهای کنکو

 

شماره

استان- شهر

نام

نام فروشگاه

شماره تلفن همراه

۱

آذربایجان شرقی

آقای یزدانی

کتابفروشی یزدانی

914---0630

۲

آذربایجان شرقی

آقای رضاتکاور

کتابفروشی پدیده

914---9960

۳

آذربایجان غربی

آقای آرام احمدپور

کتابفروشی نالوسی

914---0724

۴

استان مرکزی

آقای بیانی

لوازم التحریرقائم

912---0595

۵

استان مرکزی

 

اداره آموزش و پرورش کمیجان

918---6136

۶

اصفهان

آقای اورعی

لوازم تحریر اصفهان

913---0936

۷

اصفهان

آقای هارون الرشیدی

فروشگاه معرفت

938---4060

۸

اصفهان

آقای صادقی

فروشگاه 133

913---0083

۹

اصفهان

آقای بختیاری

فروشگاه گلستان

935---2399

۱۰

اصفهان

آقای حاجیان

لوازم التحریرحاجیان

913---2172

۱۱

اصفهان

آقای جوهری

نوشت افزار مهر

913---9600

۱۲

اصفهان

 

لوازم التحریر رهاورد

913---6440

۱۳

اصفهان

آقای جابری

نوشت افزار متین

910---1969

۱۴

اصفهان

 

کتاب فروشی یاس

913---6522

۱۵

اهواز

آقای رجایی

فروشگاه رجایی

916---5851

۱۶

اهواز

آقای صافی

فروشگاه صافی

936---6621

۱۷

اهواز

 

کتابفروشی مدنیان

916---8418

۱۸

گیلان

آقای رحیمی

کتابفروشی فرهاد

911---1149

۱۹

تبریز

آقای محمودامید یزدانی

کتابفروشی امید یزدانی

914---0714

۲۰

تبریز

آقای صحاف نژاد

فروشگاه صحاف نژاد

914---3097

۲۱

تبریز

آقای رستمی

فروشگاه آذربایجان

914---0657

۲۲

تبریز

آقای علوی

کتابفروشی علوی

914---7706

۲۳

تهران

آقای زاکی یزدی

کتابفروشی گلبهاریزدی

912---1224

۲۴

تهران

خانم شایق قنبری

فروشگاه استدلر

912---7010

۲۵

تهران

آقای حسن زاده

فروشگاه دانش

912---3667

۲۶

تهران

آقای جعفری

لوازم التحریرسوپرمدرسه

919---7091

۲۷

تهران

آقای سعیدعلیزاده

فروشگاه حمید

912---7497

۲۸

چهارمحال بختیاری

آقای اسپه

فروشگاه اسپه

913---4237

۲۹

چهارمحال بختیاری

آقای بابامیر

کتابفروشی الغدیر

913---5257

۳۰

خراسان رضوی

آقای شکوری

کتاب پارسیان

936---9535

۳۱

مازندران

 

کتابفروشی سعدی

911---9637

۳۲

گیلان

خانم فریده افشار

کتابسرای الف

911---8753

۳۳

زاهدان

 

خدمات فنی اربابی

915---0204

۳۴

زاهدان

آقای سهیل نقی نژاد

فروشگاه فردوسی

915---0311

۳۵

زنجان

آقای کاظمی

فروشگاه پگاه

912---5704

۳۶

شهرکرد

آقای حسن محمدی

لوازم التحریر امین

913---9908

۳۷

شیراز

آقای ملک مکان

فروشگاه جاوید

917---4061

۳۸

شیراز

آقای صادقی

فروشگاه پارس

917---7837

۳۹

شیراز

آقای شعبانی

فروشگاه جاوید

917---4804

۴۰

شیراز

 

نوشت افزار مهر

936---8256

۴۱

شیراز

آقای سجادهاشمی

نوشت افزارجاوید

917---6680

۴۲

شیراز

آقای حسین شعبانی

فروشگاه جاوید

917---0788

۴۳

شیراز

 

 

938---1231

۴۴

شیراز

آقای جمیل زاده

لوازم التحریربرلیان

917---8755

۴۵

شیراز

آقای قاسم کشوری

فروشگاه کشوری

917---1982

۴۶

شیراز

آقای محمدسوادی

لوازم التحریر احسان

917---3548

۴۷

شیراز

آقای زارعی

لوازم التحریر دانشجو

917---6588

۴۸

فارس

آقای پورمسیح

نوشت افزارسینا

917---3789

۴۹

فارس

آقای حسین نژاد

نوشت افزار آسمان

917---0421

۵۰

فارس

آقای افکاری

کتابفروشی اندیشه

917---8737

۵۱

فارس

 

کتابفروشی امیرکبیر

936---5102

۵۲

قزوین

اکبرشاهی

ایرانیان

919---1671

۵۳

کازرون

آقای امیر عضدی

فروشگاه دیپلمات

917---8361

۵۴

کرمانشاه

آقای عراقی

کتابفروشی علمی

918---0825

۵۵

کرمانشاه

آقای رضاویسی

نوشت افزار اوستا

918---0372

۵۶

گنبد

محمد کوهسار

 

911---4073

۵۷

لنگرود

اقای نیک دوست

لوازم التحریر فرزین

911---2193

۵۸

مبارکه

آقای آقابابایی

کتابفروشی فردوسی

913---7151

۵۹

مرودشت

آقای محسن زارع

کتابفروشی ولی عصر

917---6272

۶۰

مشهد

آقای نبی

فروشگاه پلیکان

915---8425

۶۱

مشهد

آقای سیستانی

فروشگاه زبرا

915---6539

۶۲

مشهد

آقای جاودانی

کتابفروشی ماه مهر

915---5590

۶۳

مشهد

آقای خالدی

فروشگاه پلیکان

938---2296

۶۴

نیشابور

آقای دررودی

موادغذایی دررودی

915---4863

۶۵

نیشابور

آقای عباس مخنکی

کتابفروشی چوبک

915---9029

۶۶

همدان

 

کاریابی ایثار

918---9660

۶۷

همدان

آقای کرملو

لوازم التحریرکرملو

918---5860

۶۸

همدان

آقای مهدی رستم خانی

فروشگاه فرهنگ

918---5381