گزارش تصویری حضور آقای دکتر مقیمی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت و آقای صنعتکار رییس انجمن صنفی تولید کنندگان نوشت افزار در ششمین نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی