کارگزار فروش نوشت افزار کنکو کانادا
نام کارگزاری: ارس اپتيك مدیر کارگزاری: آقاي شاهرخ نگهبان
نشانی:

تبریز - خ جمهوری - روبروی بازارچه کتاب - ساختمان عدالت - پلاک 60 - ط 2

کدپستی : 5134614876

تلفن:۱ 35260794 - 041 تلفن:۲  
تلفکس:

35260995 - 041

ایمیل: shahrokh.negahban@gmail.com
کارگزار فروش خودکار تبلیغاتی کنکو کانادا
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   پست الکترونیک:  
فکس:   کد پستی:  

شهرارومیه
نام کارگزاری:  قلم آروین مدیر کارگزاری: آقای کریم زاده 
نشانی:  ارومیه - اول خیابان مولوی یک - نبش کوی سوم ساختمان آروین
تلفن:۱  0441-33688494 تلفاکس:  
فکس:  0441-33688495 ایمیل:  arvinprint@yahoo.com

شهراردبیل
نام کارگزاری:  ارس اپتیک مدیر کارگزاری: آقاي شاهرخ نگهبان
نشانی:

تبریز - خ جمهوری - روبروی بازارچه کتاب - ساختمان عدالت - پلاک 60 - ط 2

کدپستی : 5134614876

تلفن:۱ 35260794 - 041 تلفن:۲  
فکس:

35260995 - 041

ایمیل:  shahrokh.negahban@gmail.com

شهر اصفهان
نام کارگزاری: گلستان مدیر کارگزاری:  آقاي اعتصامي
نشانی: اصفهان-خيابان چهارباغ پايين-كوچه مسجد سرخي-كوچه حكيم داود
تلفن:۱   ۰-۳۱۱-۲۲۲۸۱۲۳ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی: ۸۱۴۳۹۱۳۱۱۹
شهر اصفهان
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  
شهر اصفهان
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر کرج
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری: آقاي زبرجديان
نشانی: كرج-سه راه گوهردشت-بلوار يادگار امام (ره)-بسمت ميدان يادگار امام-خيابان ياسر ۳- پلاك -۸درب پاركينگ
تلفن:۱ ۰-۲۶۳-۴۴۰۷۵۲۱ تلفن:۲ ۰-۲۶۳-۴۴۰۷۵۲۲-۳
فکس: ۰-۲۶۳-۴۴۰۸۴۷۴ کد پستی: ۳۱۳۹۹۳۵۴۶۱

 

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر عسلويه
نام کارگزاری: پارسيان مدیر کارگزاری: آقاي خواجه
نشانی: استان بوشهر- شهرستان پارسیان- خیابان رازی - لوازم التحریر نیما
تلفن:۱ ۰۷۶۴۴-۶۲۶۴۵۴ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی: کد پستی:۷۹۷۷۱۶۱۵۵۶

ا ستان تهران
نماینده فروش نوشت افزار کنکو کانادا بازاربزرگ تهران
نام کارگزاری:  نوری مدیر کارگزاری: آقاي هومن نوري
نشانی: تهران - خيابان ۱۵ خرداد - بازار آهنگران - كوچه مسجد جامع - پاساژ ابن الرضا - طبقه سوم
تلفن:۱ ۰۲۱-۵۵۶۳۸۷۶۳
تلفن: 
 09122972371
فکس:   کد پستی:  
نماینده فروش نوشت افزار کنکو کانادا شهر تهران
نام کارگزاری: شركت زینو مدیر کارگزاری:  آقایان ابراهیمی و قهرودی
نشانی:  تهران
تلفن:۱  09366187071 تلفن:۲  09373084640
فکس:   پست الکترونیکی:  zinotehran@gmail.com
 
 
 

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر مشهد
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری: آقای شفیعی 
نشانی:  مشهد - خیابان کوه سنگی - بهشتی 46 - روبروی ورزشگاه
تلفن:۱  ۰-۵۱۱-۸۴۰۶۵۲۳ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر مشهد
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری: آقای شفیعی
نشانی: مشهد - خیابان کوه سنگی - بهشتی 46 - روبروی ورزشگاه
تلفن:۱ ۰-۵۱۱-۸۴۰۶۵۲۳ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر مشهد
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری: آقای شفیعی 
نشانی:  مشهد - خیابان کوه سنگی - بهشتی 46 - روبروی ورزشگاه
تلفن:۱  ۰-۵۱۱-۸۴۰۶۵۲۳ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر اهواز
نام کارگزاری: رجائي مدیر کارگزاری: آقاي رجائي
نشانی: اهواز- خيابان كاوه - بين ۲۴ متري و نظامي - فروشگاه رجائي
تلفن:۱ ۰-۶۱۱-۲۲۲۳۴۴۹ تلفن:۲  
فکس: ۰-۶۱۱-۲۲۳۵۱۹۳ کد پستی: ۶۱۹۳۹۶۴۵۸۹
شهر دزفول
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  
شهر دزفول
نام کارگزاری:  فرهنگ گستر مدیر کارگزاری:  آقاي بهداد
نشانی: دزفول - خيابان طالقاني - بين خيابان آفرينش و خيابان آزادي
تلفن:۱ ۰۶۴۱ ۲۲۳۹۳۹۴ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی: ۶۴۶۱۸۹۳۳۷۶

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

 
       
   
     

 

     
 

شهر شیراز
نام کارگزاری: جاويد مدیر کارگزاری: آقاي بهزادنيا
نشانی: شيراز- دروازه اصفهان -كوچه جاويد
تلفن:۱ ۰-۷۱۱-۲۲۴۵۵۹۲ تلفن:۲ ۲۲۳۷۰۹۴
فکس: ۰-۷۱۱-۲۲۲۳۴۲۵ کد پستی: ۷۱۳۶۷۷۳۱۱۳
شهر شیراز
نام کارگزاری: پگاه مدیر کارگزاری: آقاي اسلامي
نشانی: شيراز-ابتداي خيابان صورتگر-روبروي دفتر هواپيمايي پرسيا تور
تلفن:۱ ۰-۷۱۱-۲۳۵۳۵۰۶ تلفن:۲  
فکس: ۰-۷۱۱-۲۳۵۳۵۰۶ کد پستی: ۷۱۳۴۹۹۳۳۵۷

شهر قزوين
نام کارگزاری:  دانش مدیر کارگزاری:   آقاي دانش 
نشانی:  قزوين-بازار قزوين-فروشگاه دانش
تلفن:۱  ۰۲۸۱ ۲۲۲۰۴۸۸ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  ۳۴۱۸۷۸۵۳۵۱
شهر قزوين
نام کارگزاری: ايرانيان مدیر کارگزاری:  آقاي  برنوس  
نشانی: قزوين - خيابان طالقاني - روبروي اداره برق - فروشگاه ايرانيان
تلفن:۱ ۰۲۸۱ ۲۲۳۲۳۳۸ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی: ۳۴۱۶۶۱۳۹۹۶

شهر قم
نام کارگزاری: فروشگاه كوثر مدیر کارگزاری: آقاي علي صحفي
نشانی:  قم- خيابان ۴۵متري عمار ياسر‌روبروي بانك ملت- پلاك۲۲۶
تلفن:۱ ۷۷۱۶۹۲۰ ۰۲۵۱ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  ۳۷۱۴۷۷۴۶۹۱

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر كرمان
نام کارگزاری: اخوان مشار مدیر کارگزاری:  آقای مشارزاده
نشانی:  کرمان-  خیابان خواجو - روبروی مابین کوچه  18 و 20   فروشگاه اخوان مشار
تلفن:۱  32261212 تلفن:۲  
فکس:  32239977 کد پستی:  7613638919
شهر كرمان
نام کارگزاری:  طلوع مدیر کارگزاری:  آقاي محمدي 
نشانی:  كرمان - خيابان خورشيد - بلوار جانباز - فروشگاه طلوع 
تلفن:۱  ۰۳۴۱ ۲۷۴۰۹۵۴ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  ۷۶۱۴۶۴۴۸۴۴

شهر کرمانشاه
نام کارگزاری:  پخش  زانکو مدیر کارگزاری: آقای کمال پاشایی
نشانی: کرمانشاه - بلوار دولت آباد -  خیابان دوم علافها - روبروی معاینه فنی خودوری  جلیلی پخش زانکو
تلفن:۱ ۰-۸۳۱-38266143 تلفن:۲ ۰-۸۳۱-38281893
فکس: ۰-۸۳۱-۷۲۱۷۳۲۴ کد پستی: 6719863775
شهر کرمانشاه
نام کارگزاری: احسان  مدیر کارگزاری: آقاي حسام الديني 
نشانی:  كرمانشاه - خيابان 22بهمن - خيابان 30متري دوم غربي - فروشگاه احسان
تلفن:۱  ۰۸۳۱ ۸۳۵۱۸۹۲ تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  ۶۷۱۴۷۸۴۹۴۸

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر گرگان
نام کارگزاری: برگه مدیر کارگزاری:  آقاي فناییان
نشانی:  گرگان - خيابان شهيد بهشتي - بهشت 17 - فروشگاه برگ
تلفن:۱  ۰۱۷۱ ۲۲۳۷۴۹۵ تلفن:۲  09111773767
فکس:   کد پستی:  ۴۹۱۳۸۳۳۸۹۹

شهررشت
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری: آقاي رستمي
نشانی: رشت -خیابان شریعتی- کوچه خوش سرور-پلاک 16
تلفن:۱

2333280

تلفن:۲  09122453965
فکس: 2260681 کد پستی:  

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر قائمشهر
نام کارگزاری:  فروشگاه لوازم التحرير صميمي مدیر کارگزاری:   آقای صمیمی
نشانی:  خيابان بابل - روبروي داروخانه حقي - پلاك 312
تلفن:۱  42242911        تلفن همراه:  09111241239    
فکس:  42260311       کد پستی:  
شهر بابل
نام کارگزاری: علمي مدیر کارگزاری: آقای علمی
نشانی: بابل-چهارراه شهدا-ابتداي خيابان نواب
تلفن:۱ ۰-۱۱۱-۲۱۹۲۸۸۸ تلفن:۲  
فکس: ۰-۱۱۱-۲۱۹۸۷۷۶ کد پستی: ۴۷۱۳۸۱۴۴۱۵
شهر آمل
نام کارگزاری: نوشت افزار لطیفی مدیر کارگزاری: آقاي سعيد لطيفي
نشانی: آمل، ابتدای بلوار بسیج، نبش لاله یکم
تلفن:۱ ۰-۱۲۱-۳۲۳۸۰۸۱ تلفن:۲ ۰-۱۲۱-۳۲۴۰۵۹۲
فکس: ۰-۱۲۱-۳۲۴۰۵۹۲ کد پستی: ۴۶۱۳۸۴۷۱۶۵

شهر
نام کارگزاری:   مدیر کارگزاری:  
نشانی:  
تلفن:۱   تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  

شهر بندر عباس
نام کارگزاری: حلاجی مدیر کارگزاری:حلاجی  
نشانی:  بندرعباس . بلوار شهدا به سمت راه آهن کوچه آلاله ۶ نوشت افزار حلاجی 
تلفن:۱  ۰۷۶۱۲۲۵۴۰۹۶-۷ تلفن همراه:         
فکس:  ۰۷۶۱۲۲۲۴۵۹۴ Email:v_hallaji@yahoo.com  

شهر همدان
نام کارگزاری: هکمتان تحریر مدیر کارگزاری:  آقاي وحید اسدی 
نشانی:   همدان - بلوار جانبازان - ۸ متری سلحشور
تلفن:۱ ۰۹۱۸۳۱۵۲۱۰۰  تلفن:۲  
فکس:   کد پستی:  
شهر همدان
نام کارگزاری:  باربد مدیر کارگزاری:   اکبر محمدی
نشانی:   همدان - خیابان اکباتان -  سرای گلشن- پلاک 29- پخش باربد
تلفن:۱ 081-32532080 تلفن:۲   0918-8726990
فکس:   کد پستی:  

شهر یزد
نام کارگزاری:  فروشگاه مجلسی مدیر کارگزاری: منصوری 
نشانی: یزد -انتهای خیابان آذر یزدی
تلفن:  0351-7266630-35 پست الکترونیک  majlesi.store1@gmail.com
تلفن همراه:  09131545451 کد پستی: