باشگاه کنکو پذیرای حضور علاقه مندان به رشته ورزشی بسکتبال در باشگاه های ذیل میباشد .
 
سالنهای مختص آقایان
 
الف-شعبه شماره 1(شمال):سالن ورزشی رازی واقع در خیابان ولی عصر-بالاتر از ساختمان اسکان-جنب خانه معلم
روزهای برگزاری:پنجشنبه 15/30 لغایت20وجمعه 9/30 لغایت 15/30
تلفن تماس مسئول ثبت نام:آقای علی روزیخواه 09122906255
 
ب-شعبه شماره 2(مرکز):سالن ورزشی شهید گلاب واقع در میدان فلسطین-خیابان مطهری-خیابان سرپرست
روزهای برگزاری:پنجشنبه 14/30لغایت 17/30وجمعه9لغایت 12
تلفن تماس مسئول ثبت نام:آقای کریم حمد خدا09307724060
 
ج-شعبه شماره 3(غرب):سالن ورزشی خلعتبری واقع در بلوار فردوس غرب-بهار شمالی-منوچهری غربی-بن بست عترت-هنرستان پاپلی خلعتبری
روزهای برگزاری:روزهای پنجشنبه 15لغایت 19/30وجمعه9لغایت 14
تلفن تماس مسئول ثبت نام:آقای علی انصاری09122873056
 
د-شعبه شماره 4(شمالغرب):بزودی افتتاح میگردد
 
سالنهای مختص بانوان
 
الف-شعبه شماره 1(شمال):سالن ورزشی برادران سلیمانی واقع در تجریش -شریعتی-برادران واعظی (خیابان اسدی سابق)سالن برادران سلیمانی
روزهای برگزاری:شنبه تا چهارشنبه16 لغایت 17/30
تلفن تماس مسئول ثبت نام :آقای صالحی 09191786606
 
 
ب-شعبه شماره 2( شمال):سالن ورزشی شهدای هفتم تیر واقع در ولی عصر بالاتر از تقاطع میرداماد جنب آمو.ش وپرورش منطقه 3
روزهای برگزاری:شنبه دوشنبه 16/30 لغایت 18
تلفن تماس مسئول ثبت نام:آقای صالحی 09191786606
 
ج-شعبه شماره 3(غرب):بزودی افتتاح میگردد