بسکتبال

کنکو برای همه

سالن های مختص آقایان

الف-شعبه شماره 1(شمال): سالن ورزشی رازی واقع در خیابان ولی عصر-بالاتر از ساختمان اسکان-جنب خانه معلم روزهای برگزاری:پنجشنبه 15/30 لغایت20 و جمعه 9/30 لغایت…

ادامه مطلب

سالن های مختص بانوان

الف-شعبه شماره 1(شمال): سالن ورزشی برادران سلیمانی واقع در تجریش -شریعتی-برادران واعظی (خیابان اسدی سابق)سالن برادران سلیمانی روزهای برگزاری:شنبه تا چهارشنبه 16 لغایت 17/30…

ادامه مطلب