سالن های مختص بانوان

شعبه 1(نوبنیاد) : میدان نوبنیاد،خیابان لنگری،کوچه تیموری پلاک۱۲ باشگاه شکوفه
شعبه 2(زعفرانیه : زعفرانیه،فیروزکوه،نیاززاده،بن بست جعفری،پلاک ۵،مجموعه ورزشی بوم باکس (بقیه الله)

هماهنگی جهت ثبت نام:
تلفن ثابت: 26706804
موبایل: 09363111513